VIP Podmienky používania

Dosiahnutie úrovne

 • Hrácom bude priradená VIP úroven v závislosti na pocte bodov, získaných pocas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.
 • VIP úroven sa priradí hrácovi automaticky k 1. dnu každého kalendárneho mesiaca.
 • Hráci môžu klesnút len o jednu úroven za mesiac.
 • Body môžu byt prenášané len po dobu maximálne 6 mesiacov.Všetky body, ktoré hrác nepremenil na peniaze v období viac ako 6 mesiacov, budú neplatné a musia byt odstránené z konta hráca.
 • Pre získanie výhod, vyplývajúcich z VIP úrovní, musia všetci hráci zaslat svoje doklady, za úcelom overenia údajov hrácskeho konta, vrátane (ale neobmedzuje sa len na) overenia identity, overenia adresy a overenia vkladu, ak je to potrebné.
 • Hráci si môžu v priebehu mesiaca svoju VIP úroven manuálne zvýšit alebo znížit, ak im to povolí Kasíno, na základe ich odohraných hier. V tomto prípade nezískajú Level Up Bonus.
 • Hráci, ktorí sú fast-tracked (zrýchlene-presunutí) na vyššiu úroven, musia nahrat dost VIP bodov v nasledujúcom mesiaci, aby na tejto úrovni zostali. V tomto prípade nemajú nárok na Level Up Bonus.

VIP Points

 • VIP Points are collected with bets made on each game according to the rate displayed in the VIP Points section. This depends on the type of game and currency the player is playing in.
 • VIP Points are converted to cash according to the rate displayed on the VIP Levels page. Check this page to see what rewards you can receive for each level.

Zneužitie

 • Kasína – Podmienky a pravidlá platné pre všetkých hrácov všetkých úrovní. Klikni tu pre Podmienky a pravidlá.
 • tandardná Politika Bonusov sa vztahuje na všetky “cashbacky” (vrátenie penazí) a bonusy ponúkané v rámci VIP Klubu. Klikni tu pre Politiku Bonusov.
 • Kasíno si vyhradzuje právo odmietnut akýkolvek Cashback a/alebo bonus a/alebo výhry získané prostredníctvom Cashbacku a/alebo bonusu a presunút hráca na najnižšiu VIP úroven, ak dôjde k nákonnej hre, ktorá má za následok úmyselné zvýšenie kumulácie VIP bodov.
 • Každý hrác, ktorý zneužíva Fast Track bonusy, bude presunutý spät na pôvodnú VIP úroven.